forside

 

Så er det at vi lige så stille nærmer os opstarten på et nyt arbejdsår, der traditionen tro indledes med et weekendseminar i begyndelsen af september for lige at få samlet os, efter sommerens adspredelser, om de nye spørgsmål vi i denne omgang skal beskæftige os med.

 

Efter at have studeret Lacans overvejelser om en mulig 'logique du fantasme', blev det klart at denne står og falder med hvad psykoanalysen er i stand til at formulere omkring hvad Lacan kaldte "l'objet a", en størrelse som sandt at sige fortsat er gådefuld, netop fordi den logik der begrunder dens status stadig er under udarbejdelse.

 

Spørgsmålet vedrørende objekt a bliver sat på tapetet i og med udformningen af "Grafen for begæren" i anden halvdel af 1950'erne og eksplicit undersøgt fra omkring seminaret om "Angsten" (1962-1963) og frem. Det er derfor ganske naturligt at vi nu giver os i kast med den periode i Jacques Lacans undervisning.

 

Ud fra et psykoanalytisk standpunkt og som klinisk kategori betragtet foranlediger angsten undersøgelsen af mindst tre problematikker:

  • identifikationens forudsætninger,
  • kastrationens status og
  • overføringens drivfjeder.

 

I alle tilfælde er det netop en bestemmelse af "objekt a" der fremstår som uomgængelig.

 

Lacan følger derfor ad sådanne veje for at nærme sig den figur son synes at give angsten dens grundbestemmelse: nemlig 'Le désir de l'Autre', altså den begæren som subjektet står over for i mødet med den Anden.

 

En særlig status i den forbindelse har som bekendt 'kastrationsangsten' og spørgsmålet vedrørende den falliske funktions andel i den enkeltes subjektivering. Dette er blevet diskuteret indgående. Navnlig i forlængelse af hvad man noget misvisende har kaldt 'sagen om den kvindelige seksualitet'. For at tage fat i den diskussion i vores sammenhæng har vi, parallelt med vores læsning af Lacans Angst-seminar, sat studiet af Freuds tekst "Hæmning, symptom og Angst" på programmet samt visse tekster af Helen Deutsch, der var en af forgangskvinderne i den fejde.

Hvor intet andet er angivet finder de forskellige arrangementer sted i Agoráens lokaler:

 

Frederiksholms Kanal 2, 2.th.

1220 København K

 

(tryk på knappen hvor der står "Agorá" og pres gadedøren ind samtidig for at komme ind)

TIDLIGERE AKTIVITETER

ANALOG

 

Frederiksholms Kanal 2, 2 t.h.

1220 København K

DIGITAL

 

www.freudsagora.dk

mail@freudsagora.dk

PEKUNIÆR

 

Konto nummer

8401 - 1097650