forside

 

Den perverterede krop og dødsdriften.

  

... dette farligste men samtidig

mest uskyldige af alle goder. 

Friedrich Hölderlin 

  

Vi har nu igen for os at finde ud af sado-masochismen. Lige som de foregående år tager vores vinter-seminar udgangspunkt i kroppen, hvorfor det i denne omgang bliver spørgsmålet: Hvorledes inddrages kroppen i den subjektiv position, når man ydermere ved, at sado-masochismen er et driftsgrundlag for subjektet. At ville tale om den således perverterede krop er ikke for at give den en prædikativ bestemmelse, eventuelt tillagt en fysisk størrelse, men et forsøg på at angive et forhold, vi er ude efter at analysere, som dødsdriften vedholdende gør gældende i sit  tavse virke. Vores ærinde kan derfor heller ikke undgå at tage bestik af vores samtid, med dens etiske, politiske og teoretiske udfordringer hvad angår subjektiveringen, og dermed de diskurser der nu hersker og hærger, med fascismens lokkende toner igen i horisonten. Hvis analytikerens ansvar består i solidarisk at lytte til de mennesker, som kommer og beder om vores hjælp og viden, så de selv finder ud af deres labyrint, da må analytikeren også være med til at forstå hvordan den er kommet i stand og, f.eks. hvordan sado-masochismen har kunnet bemægtige sig kroppen. 

( ... )

PROGRAM FOR DAGENE 21-22. JANUAR

 

 

Lørdag 21. januar 2017

 

10:00 Frank Grohmann,

"Masochismens økonomiske problem"… og Theodor Reiks forsøg på at løse det. 

 

11.15 Christian Balslev van Randwijk,

En rem af huden – Om sex, død og den afskyelige krops nydelse 

  

14:00 Jane Bykær,

Overføringen i en paranoid struktur

 

15:15 Jonas Georg Christensen,

Imellem objekt, scene og institutionelt rum 

 

 

Søndag 22. januar 2017

 

10:00 Sigurd Baark,

Deleuzes Sacher-Masoch – lov, dialektik, og humor 

 

11.15 Osvaldo Cariola,

Foucaults skalpel 

 

14:00 Peter Andreasen,

Subjektiveringens vanskeligheder

 

15.15 Lis Haugaard,

Skrive sadismen ud af kroppen,

Om Charlotte Delbos forfatterskab "Efter Auschwitz"  

 

Hvor intet andet er angivet finder de forskellige arrangementer sted i Agoráens lokaler:

 

Frederiksholms Kanal 2, 2.th.

1220 København K

 

(tryk på knappen hvor der står "Agorá" og pres gadedøren ind samtidig for at komme ind)

TIDLIGERE AKTIVITETER

ANALOG

 

Frederiksholms Kanal 2, 2 t.h.

1220 København K

DIGITAL

 

www.freudsagora.dk

mail@freudsagora.dk

PEKUNIÆR

 

Konto nummer

8401 - 1097650