forside

IGNIS FATUUS

Når alt kommer til alt, og sådan helt konkret, hvordan begrunder psykoanalysen, til syvende og sidst sin eksistens? Hvor gør den egentlig en forskel? Gør den da godt for noget, overhovedet?


Man må medgive Freud en bemærkelsesværdig konsekvens når han —stillet over for alternativet: terapeutik eller videnskab— uden tøven stiller sig på videnskabens side (jf. hans Spørgsmålet om lægmandanalysenfra 1926). Psykoanalysens brugsværdi ligger for ham ikke så meget i dens eventuelle terapeutiske fortræffeligheder (psykoanalysen skal derfor ikke bruge kræfter på at konkurrere med terapierne), men i de muligheder den stiller til rådighed, så den enkelte kan undersøge sine forudsætninger — dvs. det fantasme, der giver plads og væren til vedkommendes subjektivitet.


Hent teksten som pdf


INDFØRING I PSYKOANALYSEN

_______________________________________________

Sigmund Freuds ”Forelæsninger til indføring i psykoanalysen”

 

Med hypotesen om det ubevidste grundlagde Freud for over hundrede år siden psykoanalysen og på dette fundament står og falder den såmænd endnu. Falder, fordi det er sin sag at godtgøre eksistensen af en viden, vi ikke ved, vi har og som vi måske slet ikke vil vide af. Står, fordi der fra og med Freud udgår et væld af forsøg på alligevel at karakterisere denne ubevidste viden og dermed gøre os en anelse mindre uvidende.

       Freuds læseværdige, indførende forelæsninger fra 1916-17 udgør hans mest gennemførte forsøg på at formidle sine indsigter i det ubevidstes funktion til de endnu uvidende. Som et introduktionsforløb til psykoanalysen vil vi i det kommende studieår stifte bekendtskab med disse forelæsninger. Forløbet er tiltænkt dem, for hvem psykoanalysen er et nyt bekendtskab og kræver derfor ingen særlige forudsætninger, men også de, der allerede kender noget til feltet, vil kunne få udbytte heraf.

       Vi mødes hver anden mandag og læser forelæsningerne sammen. Alle deltagere skiftes til at udlægge teksten med støtte fra koordinatorerne.

 

 

_______________________________________________

Sytten mandage fra kl. 19 til 21, fra september 2019 til maj 2020.

dvs. den 09.9., 23.9., 07.10., 21.10., 04.11., 18.11., 02.12. (2019) samt

den 06.01., 20.01., 03.02., 17.02., 02.03., 16.03., 30.03., 20.04., 04.05. og 18.05. (2020)

Koordineret ved Stig Salling Nielsen og Kristian Olesen Toft.

 

PSYKOANALYSENS DANNELSER

2019-2020
__________________________________________________


Psykoanalysens grundbegreber


Det ubevidstes dannelser,
Freuds 1. angstteori og
Myten om drabet på urhordens fader


I dette studieår vil vi fortsætte Freud-læsningen på baggrund af de foregående undersøgelser af narcissismen og paranoiaen. I lyset af det fireårige program, der beskrives på de følgende sider, er det desuden en af ambitionerne at råde bod på et par udeladelser fra de foregående år, siden Psykoanalysens Dannelser genoptog aktiviteten i 2015.


Et så vigtigt skrift som Vitsen og dens forhold til det ubevidste har ikke været læst i de foregående år, skønt det er en hjørnesten i studiet af det ubevidstes dannelser. Det samme skal siges om Drømmetydning, som det ganske vist kun er muligt at læse i uddrag inden for dette program. Det ville således være naturligt at læse kapitel 2, 3, 4, 6 (delvist) og 7 (delvist). Kendskab til Freuds analyse af drømmen om Irmas injektion forekommer at være uomgængeligt, ligesom den geniale behandling af drømmen om den forhindrede souper med den røgede laks og den ’smækre’ slagterkone udgør et grundlag hos Freud for forståelse af Lacans begreb om hysterikerens désir som ’begæret efter et uopfyldt ønske’. – Det er i øvrigt ikke tanken at læse hele bogen om Vitsen, men hovedsageligt om vitsens teknik og tendenser.


( ... )

(Hent hele teksten som pdf)-----------------------------------------------------------------------------------------------
Sytten tirsdage fra kl. 19 til 21, fra september 2019 til maj 2020
dvs. den 10.9., 24.9., 08.10., 22.10, 05.11., 19.11. og 03.12. (2019) samt den 07.01., 21.01., 04.02., 18.02., 03.03., 17.03., 31.03., 21.04., 05.05. og 19.05. (2020)
Koordineret ved Frank Grohmann og Peter Andreasen.

SPEJLSTADIET

_________________________________________________

Læsning af Lacans « Le stade du miroir

comme formateur de la fonction de Je »

 

Til forskel fra Freud, hvis indgang til det ubevidste finder sted via hysterien og konversionsfænomenerne, er Lacans møde med psykoanalysen påvirket af hans erfaringer med den paranoide psykose og de spørgsmål denne rejser angående ‘virkeligheden’ og jeg-funktionen. Hvad er ‘jeget’ for en størrelse? Hvad regulerer dets virke og definerer dets muligheder?


Freud var på det rene med at jeget, som ‘instans’ betragtet, ikke var konstitutionelt givet, at det kom til i løbet af sjælelivets udvikling. Men hvordan? Hvordan fandt det sin plads et sted imellem sansning og perception, bevidsthed og driftsliv, ‘omverden’ og libidoens krav? Det stod ikke klart i mange år. Først i 1914, med indføring af begrebet om narcissismen i psykoanalysen, gives nogle muligheder for at kunne sige noget om det i egentlig forstand. Dette bliver dog på en måde overdøvet, i hvert fald begrænset i dets potentialitet, i og med at indføringen af sondringen mellem Jeget, Det’et og Overjeget kommer i stand i 1920.


( ... )


(Hent hele teksten som pdf)

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Femten tirsdage fra kl. 19 til 21, fra september 2019 til maj 2020.

dvs. den 17.9., 01.10., 29.10., 12.11., 26.11. og 10.12. (2019) samt

den 14.01., 28.01., 25.02., 10.03., 24.03., 14.04., 28.04., 12.05.

og 26.05. (2020)

Koordineret ved Osvaldo Cariola.

 

JACQUES LACANS ÉCRITS

________________________________________________

Præsentation af teksterne i Jacques Lacans ”Écrits”

 

Lacans Écritsfra 1966 har i sandhed et dårligt ry. Svære, siges de at være.


Og det er vel rigtigt nok. Skriftsamlingen er nu engang umedgørlig. Især når man begiver sig ud i den for at lære-hvordan-man-gør, får-det-store-teoretiske-overblik eller bare interesserer-sig-for-psykoanalysen. Kort sagt: når man bare vil læse den som en bog. Halsløs gerning.


For Écritser netop ikke en bog. Ikke engang en samling af tekster. Der er snarere tale om skriverier, noter fra en psykoanalytiker som forsøger at forklare sig med hensyn til sin praksis, sine valg af kategorier, sine blindgyder, men frem for alt redegøre over for andre analytikere, hvorfor han fastholder sit engagement i og med psykoanalysen, hvorfor han mener at Sigmund Freud er værd at beskæftige sig med.


( ... )


(Hent hele teksten som pdf)


_________________________________________________

Sytten onsdage fra kl. 19 til 21, fra september 2019 til maj 2020.

dvs. den 11.9., 25.9., 09.10., 23.10., 06.11., 20.11 og 04.12. (2019) samt den 08.01., 22.01., 05.02., 19.02., 04.03., 18.03., 01.04., 22.04., 06.05. og 20.05.

Koordineret ved Osvaldo Cariola.


MORELSEMINAR

________________________________________________

Læsning af Genevieve Morels bog ”La loi de la mère”

(findes også i engelsk, tysk og spansk oversættelse)

 

I arbejdsåret 2019-2020 foreslår jeg et studie af den franske psykoanalytiker Geneviève Morels bog med titlen Moderens lov, et essay om det seksuelle sinthome[1](2008). Det vil foregå hver anden onsdag aften, fra 19:00 til 21:00, hvor vi vil læse bogen kapitel for kapitel og diskutere dens forslag, dens teoretiske og kliniske udarbejdelser, og inddrage den litteratur, der henvises til undervejs, især Lacans seminarer Le sinthomeog RSI fra henholdsvis arbejdsårene (1975-1976) og (1974-1975).


Geneviève Morels arbejde har udfoldet sig igennem de sidste 30 år i Lille (under rammerne af sammenslutningen Aleph, Savoirs et Clinique[2]) og i Paris, hvor hun i øvrigt månedligt viser film (og diskuterer dem med publikummet) omkring et udvalgt tema (i år er det således, f.eks., ”les femmes tueuses”, de kvinder som slår ihjel). Det foregår i en biograf i nærheden af Pantheon.


( ... )

(Hent hele teksten som pdf)

______________________________________________


Femten onsdage fra kl. 19 til 21, fra september 2019 til maj 2020.

dvs. den 18.9., 02.10., 30.10., 13.11., 27.11., og 11.12. (2019) samt

den 15.01., 29.01., 26.02., 11.03., 25.03., 15.04., 29.04., 13.05. og 27.05. (2020)

Koordineret ved Lis Haugaard.


Freuds Agorá


KLINISK SEMINAR 2019-2020

 

Som enhver praksis er ‘klinikken’ et diskursivt anliggende. Det betyder at i dens udøvelse er der flere forhold til stede samtidig, som man må holde sig for øje hvis man vil orientere sig i den. I praksis er de sammenflettede, men analytisk må de studeres hver for sig for at kunne begribe deres artikulation.


For ‘klinikken’ præsenterer sig med en sådan indlysende evidens, at man nemt glemmer at både dens protokol, ramme og begrebslighed er udtryk for en ‘verdensanskuelse’, som jo mere den hævdes ‘naturlig’, ‘empirisk’, ‘objektiv’ og / eller ‘ateoretisk’, desto mere skal man være på vagt over for det ideologiske program som, under påskud af videnskabelighed, derved promoveres.


Historisk set er det naturligt nok, og med rette for så vidt, den lægelige tilgang der har sat sine pejlemærker i vores forståelse af det kliniske. Analytikerne er da heller ikke de eneste der falder for agtværdigheden ved principper som nu er blevet promoveret i godt to tusind år, selv om man skulle mene at Freuds arvtagere burde vide bedre.


( ... )

(Hent hele teksten som pdf)

 

 

____________________________________________________

Agoráens Klinisk seminar

Syv søndage fra kl. 13 til 18 fra september 2019 til maj 2020

dvs. den 06.10., 03.11. og 01.12. (2019) samt den 02.02., 01.03.,

29.03. og 03.05. (2020).

 

Koordineret ved Osvaldo Cariola

 


ANALOG


Frederiksholms Kanal 2, 2 t.h.

1220 København K

DIGITAL


www.freudsagora.dk

mail@freudsagora.dk

PEKUNIÆR


Konto nummer

8401 - 1097650