Juni seminar 2018

Freuds Agoras afsluttende seminar, 2018

Krop, tanke og metafor

Carl Fredrik Hill, Det blomstrande fruktträdet i grottan

(u. årstal [1883-1911])

Laurits Lauritsen

Sager og årsager

 

Den fortsatte kamp imod moderniseringsstyrelsen, opgøret med den fænomenalistiske betragtning. Nødvendigheden af at gøre op med en partikularistisk årsagsbetragtning for at skabe plads til en egentlig feltbetragtning.

 

 

Vivi Krogstad

Caroline Ebbesen (1852-1936) "Elske vil jeg og leve glad"

 

En beretning om en kvinde, ramt af skizofreni.

 

 

Jonas Georg Christensen

Uden titel

 

Bemærkninger ifm. et studie af Højholts natur- og metaforbegreber.

 

 

 

frokost kl. 13-14

— alle deltagere opfordres til at tage noget med til den fælles frokost

 

 

 

Osvaldo Cariola

Mod et imprædikativt diskursbegreb

 

 

Elisabet Holst

Bemærkninger om en undersøgelse

 

Bidrag til vores kommende arbejde med psykosen. Ved en læsning af Christian VII's negativisme, via Jean Hippolytes kommentar til Freuds artikel om benægtelsen (:Ecrits s. 879).

 

 

Sigurd Baark

Spekulativ teologi

 

 

 

TID: søndag d. 3. juni, kl. 10-17

STED: Frederiksholms Kanal 2, 2. th. - Kbh. K

PRIS: 200 kr. (100 kr. for studerende og arbejdsledige)

 

 

 

 

Hent programmet som pdf

 

ANALOG

 

Frederiksholms Kanal 2, 2 t.h.

1220 København K

PEKUNIÆR

 

Konto nummer

8401 - 1097650

DIGITAL

 

www.freudsagora.dk

mail@freudsagora.dk